Kristina Jørgensen

Advokat Kristina Jørgensen har tiltrådt som ny partner hos Advokatfirmaet Wiig & Co. Hun har særlig kompetanse på straffe- og familiesaker. I tillegg til oppdrag som forsvarer og bistandsadvokat, arbeider hun hovedsakelig med foreldretvister, barnevern og økonomiske oppgjør etter samlivsbrudd. (Foto: Titt Melhuus)

Publiseringsdato 31.01.2024
Jobbskifte i Trøndelag