Odin

23.06.2020

Helen Bitnes og Kurt-Aksel Jakobsen ble foreldre til Odin 14.06 (3860 g og 51 cm). Brage og Tor Martin er stolte storebrødre. Mamma og pappa