Rune

09.06.2020

Rune ble født den 24.05 på St. Olavs Hospital. Odin og Brage er stolte og flinke storebrødre. Eivind Stene Rogne og Ann Christin Ødegård