Kirsti og Erik

24.05.2020

Kirsti Taylor Bye og Erik Betshammer giftet seg i Gøteborg 09052020. Festen får vi ta senere. Mange klemmer. Mamma, pappa, Marte og Eira