Håvard Ravn Ottesen

04.06.2020

Håvard har mange års engasjement for personer med nedsatt funksjonsevne. Fra og med 04. juni vil han være teamleader nasjonalt for Mio BPA som er 100 prosent norskeid aktør i omsorgsbransjen, med kontorer over hele landet. Håvard har grunnutdanning innen sosiologi og informatikk og kommer fra NTNU hvor han har har lang fartstid innen offenltig administrasjon og ledelse. Han er erfaren med betydelig kompetanse innen kommunal administrasjon, forvaltning og økonomi.