Anton Tofte Husøy

13.05.2020

Anton kom til verden 20.04.20. Vi ønsker å rette en stor takk til føde og barsel ved St. Olavs Hospital. Vi er stolte og lykkelige foreldre! Sunniva Tofte og Leiv Jørgen Husøy