60 år

14.05.2020

Vår kjære Kari Johanne Nilsen fyller i dag 60 år. De hjerteligste gratulasjoner fra mann og barn.