Vi gifter oss!

09.05.2020

Vi gifter oss borgelig lørdag 9. mai 2020 i Trondheim. Mari By Storholm og Sindre Markussen