Ellen Loxley

06.05.2020

Ny markedssjef i Safebikely skal øke sykkelandelen i norske byer! - Vi skal senke terskelen for at folk velger sykkel, enten det er til bysentrum, kollektiv-knutepunkter, arbeidsplassen eller på fritiden. Markedet er enormt, sier nyansatt markedssjef Ellen Loxley (30). Safebikely har vunnet sju av sju anbud fra norske kommuner på smarte og trygge sykkelskap. Med en app kan syklistene administrere parkeringen, og det er mulig med en times forhåndsreservering.