May Britt Fløttum

02.05.2020

May Britt Fløttum har etablert Kurante AS med base i Trondheim for rådgivning innen resultatorientert prosessforbedring, kvalitet- og risikostyring og smidig gjennomføring av byggeprosjekter. Kurante skal bidra til lønnsomme virksomheter som er godt rustet for vekst og endringer, med respekt for mennesker og miljø. May Britt har ledet forbedringsarbeid i offentlig og privat sektor siden 2008 og bidratt til å få byggeprosjekter i mål ved bruk av Lean, kvalitets- og risikostyring siden 2014.