Morten Solbu Jullumstrø

03.04.2020

Advokat MNA | Attorney-at-law Morten Solbu Jullumstrø tiltrådte som advokat i BDO 01.04.2020. Morten vil særlig styrke BDO sin kompetanse innen feltene tilknyttet eiendom, herunder saker om avhendingsloven, fast eiendom, husleierett, eiendomskjøp/salg og kontrakter og tvisteløsning knyttet til dette.