Ingrid Therese Hopsø

19.03.2020

Ingrid Therese Hopsø tiltrådte som advokat i Bjerkan Stav Advokatfirma den 01.03.2020. Hopsø vil blant annet styrke Bjerkan Stav Advokatfirma innen fagene forvaltningsrett og fast eiendom. I tillegg til flere års erfaring som advokat, har Hopsø erfaring fra flere enheter innen kommunal sektor.