Tove Torstad

16.03.2020

NTS Gruppen konstituerer Tove Torstad (50) som daglig leder i NTS Management AS. Konstitueringen av Tove Torstad styrker lederskapet i både NFT og NTS Management AS i en viktig periode hvor Frøy Gruppen skal fusjoneres inn i NTS Gruppen, sier administrerende direktør Harry Bøe i NTS ASA. NTS Management AS er drifts-, kvalitets- og utviklingsorganisasjon for NTS Gruppens maritime virksomhet. Selskapet har i dag 24 ansatte.