Ole Brenden

09.03.2020

Ole Brenden skiftet jobb fra Eiendomsmegler 1 til KI Investeringsselskap 15/2.2020.