Kenneth Gjessingen

14.01.2020

Kenneth Gjessingen er ansatt som Daglig Leder i Siero AS. Kenneth er utdannet ingeniør innen bygg og miljø, og har over 25 års erfaring fra bygge og anleggsbransjen både som utførende, rådgivende ingeniør og totalentreprenør. Kenneth har erfaring med bl.a strategi, digitalisering, styringssystem og bærekraft, samt ledererfaring fra toppledelse i både leverandørleddet og totalentreprenør. Han har med dette et solid grunnlag for å skape verdi for Siero sine ansatte, kunder og samarbeidspartnere.