Rolf Erik Hjulstad

16.01.2020

Rolf Erik Hjulstad går fra rollen som forretningsutvikler til direktør for Atea Nord. Han har jobbet i Atea i 17 år og har også erfaring fra blant annet Telenor før han kom til selskapet. Han har hatt flere ulike roller i Atea og har god kjennskap til hvordan selskapet fungerer på innsiden med alle systemer, prosesser og utviklingspotensialer. Rolf Erik har en unik teknologikunnskap og kjenner både marked og partnere. Han en dyktig leder som er flink til å utvikle både mennesker og kultur.