Nils Christian Brandtzæg

10.01.2020

Nils Christian Brandtzæg tiltrådte som advokat i Bjerkan Stav Advokatfirma den 01.01.2020. Brandzæg vil blant annet styrke Bjerkan Stav Advokatfirma innen fagene bygg og entreprise, fast eiendom og anskaffelser. I tillegg til flere års erfaring som advokat, har Brandzæg erfaring som dommerfullmekig og som konstituert sorenskriver.