Hege Bjørgum Skillingstad

10.01.2020

Hege Bjørgum Skillingstad tiltrådte som partner i Bjerkan Stav Advokatfirma den 01.01.2020. Hege vil blant annet styrke Bjerkan Stav Advokatfirma innen fagene fast eiendom, bygg og entreprise, konkurs og arv/skifte. Hun har 9 års erfaring fra Statskog SF og styreerfaring fra blant annet Statskog SF, Namsos Næringsforening og NTS ASA.