Tor Åm

10.01.2020

Tor Åm (68) er ansatt som administrerende direktør i Helse Nord-Trøndelag helseforetak. Åm har vært konstituert i stillingen siden oktober 2019. Nå er han fast ansatt. Tor Åm er utdannet lege, og har i tillegg mastergrad i helseledelse og fag i jus. Tor Åm har tidligere vært samhandlingsdirektør og fagdirektør for rus og psykiatri ved St. Olavs hospital. Han har også vært kommunaldirektør i Trondheim kommune.