Hallo dåkker 50 år

15.12.2019

Æ ønske ikke nå oppmerksomhet på dagen min. Spesielt ikke på 97059220. Mister D