Semper fi! 29 år

21.10.2019

Jeg ønsker ingen oppmerksomhet i anledning min 29-årsdag den 21., da jeg er opptatt med å blø for konge og fedreland på HV-øvelse. Det er gave nok å forsvare fedrelandet. - Nestlagfører kaserne 4, HV-13 Thomas Løvaas