Endelig!

27.02.2019

Vår kjære Monica ble født den 28. januar på St. Olavs hospital, her sammen med mamma Rowena Taton Lyngstad. Pappa heter Erik Tore Lyngstad. Erik Tore Lyngstad