Truls Knei

01.02.2019

Jeg ønsker ingen oppmerksomhet i anledning min 30-årsdag den 1. februar, da jeg vil være hjemme og zone helt ut. - Truls Knei