Ellen Alm

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) fremmer og formidler vitenskap gjennom publikasjoner, forskningsstøtte og gratis foredrag. Ellen Alm er ny generalsekretær i Norges eldste vitenskapelige institusjon fra 2. mai. Ellen er historiker med arkeologi, pedagogikk og antikkens kultur i fagporteføljen. Kontakt med publikum og vitenskapelig formidling har alltid stått sentralt hos den nye generalsekretæren. - Det skal bli en spennende reise å utvikle DKNVS videre, sier Ellen.

Publiseringsdato 02.05.2023
Jobbskifte i Trøndelag