Roald Boge

Roald Boge er ansatt som markedssjef i Meraker Hydrogen. Dette er en målrettet satsning for å bygge opp et marked for hydrogen i Trøndelag. Boge har erfaring og bakgrunn fra forsvar, industri og teknologi i regionale/nasjonale selskap og internasjonalt konsern. Boge vil jobbe aktivt ut i markedet med å få på plass avtaler i løpet av året, som vil være utløsende for beslutningen om å starte byggingen av en hydrogenfabrikk i Meråker.

Publiseringsdato 01.03.2023
Jobbskifte i Trøndelag