Erling Sivertsen

Erling er ansatt som Salgs- og markedsressurs hos Aquastructures AS ved hovedkontoret i Trondheim. Selskapet utfører tjenester på virksomhetsområdene Engineering, Sertifisering, Inspeksjon og Software - i hovedsak mot akvakultur - men leverer også avanserte beregninger offshore på vind- og solenergi. Erling er en kjent person i bransjen, og vil med sitt kontaktnett og sin fagkunnskap bidra til gode kundesamarbeid for Aquastructures.

Publiseringsdato 29.11.2022
Jobbskifte i Trøndelag