Kenneth Vik Jacobsen

Kenneth er ansatt som Salgs- og markedsdirektør/ CCO hos Aquastructures AS ved hovedkontoret i Trondheim. Selskapet utfører tjenester på virksomhetsområdene Engineering, Sertifisering og Software i hovedsak mot akvakultur, og har bidratt med ingeniørtjenester og komplekse beregninger på seks av sju utviklingskonsesjoner på oppdrettsanlegg som er i drift.

Publiseringsdato 11.08.2022
Jobbskifte i Trøndelag