Olav Presthus

Ny arbeidsgiver skriver: «Polaris Trykk har gleden av å kunne meddele at Olav Presthus er ansatt som økonomisjef i konsernet fra 1. mars. Stillingen inngår i vår ledergruppe, og innebærer økonomiansvar for de enkelte trykkeriene og konsernet som helhet. Den nybakte økonomisjefen uttrykker selv stor entusiasme over å bli del av et norsk trykkerikonsern som satser tungt i et marked hvor egenskapen til å se mulighetene i vår analoge fremtid er en av de viktigste suksesskriteriene.»

Publiseringsdato 16.03.2022
Jobbskifte i Trøndelag