Håvard Ravn Ottesen

Ecura (www.ecura.no) er helnorsk selskap og styrker laget med Håvard som tilsatt med ansvar for BPA i Midt-Norge og Møre og Romsdal. Han har et dypt engasjement for personer med funksjonsnedsettelse, er tillitsvalgt i Norges Handikapforbund, Norsk forbund for utviklingshemmede og Handikappede Barns foreldreforening. Han har omfattende kunnskap i å søke kommunene om tjenester og er selv arbeidsleder. Vi er glade for å få Håvard med på laget.

Publiseringsdato 24.02.2022
Jobbskifte i Trøndelag