Andreas Jebens

Andreas Jebens er ny partner i Adnor Advokat AS. Jebens arbeider med rådgivning og tvisteløsning for næringslivet og privatpersoner, med særlig fokus på fast eiendoms rettsforhold (kjøp/salg, husleie, entreprise), avtale-/kontraktsrett, forretningsjus og arbeidsrett. Jebens har også omfattende erfaring med prosedyreoppdrag for domstolene. Jebens blir partner i Adnor etter å ha vært ansatt advokat i firmaet siden 2017. Han har før dette også mange års erfaring som advokat i annet advokatfirma.

Publiseringsdato 16.02.2022
Jobbskifte i Trøndelag