Marie Døvre Strømsheim

Marie Døvre Strømsheim er i høst ansatt som produktutvikler og forskningsmedarbeider i teknologibedriften Hydrogen Mem-Tech. Her skal hun bidra til å lage teknologiløsninger som omdanner biogass, naturgass og ammoniakk til hydrogen. Strømsheim kommer fra stillingen som post-doktor ved NTNU med arbeidsområde palladium-sølv krystaller og membraner. Vi er glade for å ha fått en svært dyktig og hyggelig kjemiker med på laget på veien mot det grønne skiftet.

Publiseringsdato 21.12.2021
Jobbskifte i Trøndelag