Marie Olden Byberg

Marie Olden Byberg ble fast rådgiver i avdeling Frivillighet og Forebygging i Redningsselskapet 1.juli. Olden Byberg skal støtte frivilligheten og jobbe forebyggende med RS sin visjon om at "Ingen skal drukne".

Publiseringsdato 27.08.2021
Jobbskifte i Trøndelag