Tonje Berg

13.03.2021

Tonje Berg er fra 1.3.2021 ny områdeansvarlig konsulent for Varodd Velferdsteknologi.
Jobbskifte i Trøndelag