Sunniva Evjen

08.03.2021

Sunniva Evjen er ansatt som markeds- og kommunikasjonsrådgiver i TOBB. Hun skal jobbe for å forsterke TOBB som merkevare og bidra til vekst gjennom marked og kommunikasjon. - TOBB er en av regionens største merkevarer - og det er en spennende organisasjon med enorm kompetanse. Jeg gleder meg til å jobbe sammen med flinke folk og bidra til et større boligbyggelag som utvikler og forvalter boliger for fremtiden, sier Sunniva Evjen.
Jobbskifte i Trøndelag