Jørgen Nygård Pedersen

08.03.2021

Jørgen Nygård Pedersen skal bidra til økt salgs- og utviklingskultur i TOBB som nyansatt salgs- og utviklingsansvarlig. - Vi lever i en verden som hele tiden er i endring, og jeg gleder meg til å være med å utvikle TOBB i møte med kunder og medlemmer. Vi skal ivareta verdiene som et trygt og solid boligbyggelag, samtidig som vi utvikler oss i tråd med høye krav i bransjen, sier Pedersen.
Jobbskifte i Trøndelag