Christoffer Hansen

08.03.2021

Christoffer Hansen tiltrådte som advokatfullmektig i Pretor Advokat AS den 15.02.2021. Hansen kommer fra stillingen som jurist i Trondheim kommune og har bred erfaring innenfor planprosesser og kommunal utøvelse av planmyndighet.
Jobbskifte i Trøndelag