Ida Lovise Gjeset

01.03.2021

Ida Lovise Gjeset tiltråde som advokat i Bjerkan Stav Advokatfirma den 01.03.2020. Gjeset kommer fra stillingen som dommerfullmektig i Hallingdal tingrett og har tidligere arbeidet i Stortingets utredningsseksjon. I tillegg til juridisk utdannelse har Gjeset en bachelor i Europastudier med engelsk.
Jobbskifte i Trøndelag