Filip

24.11.2020

Filip kom til verden på St. Olavs hospital 20.11.2020, kl 02.44. Stolte foreldre er Elise Ervik og Daniel Overgaard. Familien hilser
Nyfødt og Adopsjon