Daniel Ernest

10.11.2020

Velkommen til verden, Daniel Ernest. Daniel ble født på St.Olavs Hospital 6.9.2020. Stolte foreldre er Tove og Gabriel Hanssen Kiss
Nyfødt og Adopsjon