Selma

05.11.2020

Selma Holmsve Lervik ble født på St.Olavs Hospital den 7.september. Stolt halvbror Tobias, 12 år. Stolte foreldre er Alexander Holmsve og Anita Halse Lervik
Nyfødt og Adopsjon