Ingjerd Olden Bunkholt

15.09.2020

Ingjerd Olden Bunkholt er ansatt som utviklingsleder i TRV Gruppen AS fra august 2020. Hun har 14 års bakgrunn fra norsk mineralindustri hvor hun har vært ansatt i Norsk Mineral AS og hovedsakelig jobbet med ressursutnyttelse, kvalitetskontroll på ulike mineraler og analyseteknologi. Bunkholt er utdannet geolog og har senere en PhD grad innen prosessmineralogi fra NTNU. I TRV Gruppen AS skal hun jobbe med prosjekter som fokuserer på bærekraft og økende grad av materialgjenvinning og gjenbruk.